අපි කොපමන Cloud Space ගැන කථා කළත් Backup කරන විදි ගැන කථා කළත් පොඩි අත්වැරැද්දකින් වසර ගණනක් අපහසුවෙන් සකසා ගත් පරිගණක ගොනු විනාශ වී යා හැකිය. මා විසින් ඉතා පරිස්සමින් Backup කොටගෙන ආරක්ෂා කොටගෙන තිබූ Hard Disk එකක් හිටිහැටියේ නතරවිය. කොපමණ උත්සාහ කළද එය නැවත කිසිදින පරණ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක නොවන බව තේරුම්ගත් පසුව ඇතිවූයේ බලාපොරොත්තු සුන්වූ හැගීමක්විය. 

මා විසින් ලියනු ලබන පරිගණක වැඩසටහන් Team Foundation Server හී ඇතිබැවින් සියලුම පරිගණක වැඩසටහන් වල  කේතයන් එලෙසින්ම නැවත ලබාගත හැකිය. නමුත් Hard Disk එකෙහි මා විසින් Adobe InDesign භාවිතයෙන් සැකසූ කිසිදු කෘතියක් නැවත ලබාගත නොහැකි බව මට දැනෙන විට ඇතිවූයේ  ඉවසාගත නොහැකි කනගාටුවකි. නමුත් මා විසින් ඇතැම් කෘතින් PDF  ලෙස සකසා ඊමේල් කොට ඇති බව මතක තිබුනි. ඒ සියල්ල නැවතත් මගේ පරිගණකය වෙත ලබාගැනීමට මා කටයුතු කළද Adobe InDesign භාවිතයෙන් PDF ගොනු විවෘත කරගැනීමට හෝ Adobe Acrobat Writer භාවිතයෙන් හෝ Adobe InDesign ගොනුවක් බවට පත් කරගැනීමට නොහැකි බව පසක්කර ගතිමි. අවසානයේ මගේ උදවුවට සිටියේ Word ය.


PDF ගොනු වර්ඩ් ගොනු බවට පත්කරගැනීමේ හැකියාව වර්ඩ් 2013 වෙළුම සමඟ හදුන්වා දුන් අතර මට උදවු වූයේ මෙම පහසුකමය. ඕනෑම PDF ගොනුවක් සාමාන්‍ය වර්ඩ් ගොනුවක් සේ විවෘත කරගත හැකි අතර, විවෘත කරගැනීමට උත්සාහ කිරීමේදී එම ගොනුව වර්ඩ් ගොනුවක් බවට පත් කරගන්නේද යන්න විමසනු ලැබේ. මෙහිදී ඔබ විසින් වර්ඩ් ගොනුවක් බවට පත්කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිය යුතුය අතර  පසුව විවෘත වන PDF ගොනුව වර්ඩ් ගොනුවක් ලෙස කැමති නමක් යොදා ගබඩා කරගැනීමේ හැකියාව ඇත මෙහි ඕනෑම වෙනස් කමක් කිරීමට ඔබට මින් පසු හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

බොහෝ විට PDF ගොනු වල යම් වෙනස් කමක් කිරීමට අවශ්‍ය නම් වර්ඩ් වලින් විවෘත කොටගැනීමෙන් පසුව එම වෙනස් කම කිරීමේ හැකියාව අපට ලැබේ. 

ඔබ විසින් මෙම පහසුකම අත්විදිනු  ඇතැයි මා බලාපොරොත්තු වෙමි.

ඔබ ශ්‍රී ලාංකීය රාජ්‍යයේ පුද්ගලයෙකු වී නම් ඔබ ලබන මාසික ආදායමින් ඉතුරුවන මුදලට කුමක් කරන්නේදැයි සිතමින් මේ වන විටත් කනස්සල්ලෙන් පසුවනවා ඇත. ඔබ රාජ්‍ය සේවකයෙකු වේ නම් ඔබගේ අවම මාසික වැටුප ගෙඩි රුපියල් තිස්දහස ඉක්මවීමත්, රවි පාර්පාර්ලිමේන්තු ගතවීමෙන් ඔබට අහිමිවන හා ගෙවිය යුතු බදු මුදල කෙසේ වෙතත්  මේ මනෝරම්‍ය වූ රාජයේ උපරිම තෘප්තීය ලබමින් තිදෙනෙකුගෙන් යුතු පවුලක් නම් ජීවත්වීම සඳහා ඔබට වැයවනුයේ පුංචිම පුංචි 7500 යක මුදලක් බැවින් ඉතිරි මුදලට කරනුයේ කුමක්දැයි සිතමින් ලතැවෙනවා ඇත.


ඔබ මෙන්ම මා ද මෙම මස වැටුපෙන් සියලු වියදම් දැරීමෙන් අනතුරුව ඉතිරිවන  මුදලට කුමක් කරනුයේ දැයි සිතමින් මේ මොහොතේත්  ලතැවෙමින්වෙ සිටී. මෙම කනස්සල්ලෙන් මිදීමට ඔබට  අලුත්ම අලුත් සුකෝප බෝගී වාහනයක් හිමි කරගැනීමට මා යෝජනා කරමි. 


ඔබ වාහන සිහිනය තව දුරටත් සිහිනයක් කොට නොගන්න, ඔබට හිමි වාහනය කුමක්දැයි ඔබම තීරණ කරන්න. ඔබගේ වැටුපෙන් මිලදී ගත හැකි වාහනය කුමක්දැයි තීරණය කිරීම සඳහා එක්සෙල් හී භාවිත වන ශ්‍රිතයක් වන PMT යන ශ්‍රිතයත් එහිම ඇති Goal Seek පහසුකමත් භාවිත කරනු ලබන අන්දම විමසා බලමු.

PMT යන ශ්‍රිතය භාවිත කොට ලබාගන්නා ණය මුදලක් සදහා ගෙවිය යුතු මාසික වාරිකය කුමක්දැයි විමසා බැලිය හැකිය. මේ සඳහා ඔබ විසින් ලබා ගන්නා ණය මුදලත්, මාසික පොලියත්, වාරික සංක්‍යාවත් ඇතුලත් කළ යුතුය. PMT ශ්‍රිතයෙහි රූපය

= PMT ( rate , nper , pv , fv , type )

rate - වාරිෂික පොලිය, nper - ණය මුදල ගෙවීමට ගන්නා කාලය ,pv - ණය මුදල

මෙහිදී අපට මෙහි මුල් කොටස් තුන පමණක් භාවිත කරමින් අපගේ මාසික වාරිකය මෙම ශ්‍රිතය ආශයෙන් ලබාගත හැකිය.මෙම රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට ඔබ විසින් B1 සෙල් එකෙහි ඔබ ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරනු ලබන ණය මුදල ලෙස රු 10000 ක් ඇතුළත් කරන්න. මෙම PMT ශ්‍රිතය B4 සෙල් එකෙහි සටහන් කරන්න.

මෙහිදී B2 හි සටහන් කොට ඇත්තේ වාර්ෂික පොලිය බැවින් එය මාසික පොලියක් බවට පත්කිරීම සඳහා B2/12 ලෙසත්, B3 හී වාරික ගණන 60 ලෙස සටහන් කරනු ලැබුවේ අවුරුදු පහකින් ගෙවීමට අපේක්ෂා කරනු ලබන බැවින්ය. ශ්‍රිතයේ දෙවැනි කොටස ලෙස ඇතුළත් කරන්න, මෙහිදී අවසාන වශයෙන් B1 ලෙස සටහන් කිරීමෙන් අපගේ ණය මුදල හදුන්වා දෙන්න.

දැන් මාසික වාරිකය ලෙස 2275.31 යක මුදලක් ලැබෙනු ඇත. දැන් ඔබ විසින් ණය මුදල ලෙස ඇතුළත් කළ මුදල මකා දමා 0 සටහන් කරන්න. දැන් අපගේ වාහන සිහිනය සැබෑ කරගැනීම සඳහා ලබාගත හැකි ණය මුදල සොයා ගමු. පළමුව ඔබට වාරික මුදල ලෙස ගෙවිය හැකි ගණන පිළිබඳව තීරණයක් ගන්න. උදාහරණයක් ලෙස මාසිකව 20000 ක් ඉවත් කළ හැකි යැයි සිතමු.

 

මේ සඳහා ඔබ විසින් එක්සෙල් Data ටැබය තෝරා එහි Data Tools යටතේ දැක්වෙන What-If-Analysis යන්න තෝරා ගනිමු. මෙහි දැක්වෙන Goal Seek යන්න මින් තෝරාගන්න. දැන් ඔබ විසින් Set cell ලෙස මාසික වාරිකය ලබාගැනීමට භාවිත කළ PMT ශ්‍රිතය ඇතුළත් කළ සෙල් එකත්, ඔබට ගෙවිය හැකි මාසික වාරිකය උදාහරණයන් ලෙස 20000 To values යටතේත්, By changing cell යටතේ ණය මුදල ඇතුළත් කළ ස්ථානය වන B1 සටහන් කරන්න. දැන් මෙහි OK බොත්තම තෝරාගන්න. 


ඔබට ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල B1 හී දැක්වෙනු ඇත. ඉතින් මෙම මුදලට හිමි වාහනය ඔබ විසින් තීරණය කරන්න.

අද පාඩමේ සාරාංශය. 

මොන ග්‍රහයා ඔබ ලග්නයේ සිටියද රවි පාර්ලිමේන්තු වේ  සිටින තාක් වාහන ගත නොහැක


Visual Studio Language Convert Extension

බොහෝ ශ්‍රී ලාංකීකයන් පිරිසක් තම පළමු පරිගණක භාෂාව ලෙස විෂුවල් බේසික් උගත් අයවලුන්වේ. බොහෝ පුද්ගලයන් පිරිසක් අදටත් පරිගණක වැඩසටහන් ලිවීම සඳහා භාවිත කරනුයේ   Visual Basic 6 ය. මෙම පරිගණක භාෂාව ආධුනිකයෙකුට සරළව පහසුවෙන් වැඩසටහනක් ලිවීමට උපකාරීවන භාෂාවකි. බොහෝ අපහසුවෙන් මතක තබාගත යුතු දැඩි රීතින් ගෙන් සමන්විත නොවන නිසාම ඉතා පහසුවෙන් උගත හැකි භාෂාවක් වේ. නමුත් Visual Basic 6 පරිගණක භාෂාව Object Oriented නොවීම නිසාත් ලෝකයේ බොහෝ පරිගණක භාෂාවන්   Object Oriented දිශාවට ගමන් කරමින් සිටින නිසාත් මෙම භාෂාව මළ භාෂාවක් වෙමින් පවතී.

අප විසින් සැකසූ Visual Basic පරිගණක වැඩසටහන් Visual Basic.Net හෝ C# බවට පත්කළ නොහැකිද?

බොහෝවිට අපට Visual Basic 6 වලින් සැකසූ වැඩසටහනක් එක් වරම Visual Studio වෙත ගෙන ආ නොහැකි වේ. මෙහිදී Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition එක පරිගණකයේ ස්ථාපිත කරගැනීමෙන් පසුව Visual Basic 6 වලින් සැකසූ වැඩසටහන විවෘත කරගත් පසුව එය බොහෝවිට Visual Studio වලින් විවෘත කරගත හැකි වැඩසටහනක් බවට පරිවර්තනය වේ. යම් යම් විධාන අඩුපාඩු ඇත්නම් ඔබ විසින් මෙම අඩුපාඩු සකසා ගැනීමෙන් අනතුරුව Visual Studio වලින් විවෘත කරගන්න. දැන් ඔබ විසින් කලින්ම Visual Basic 6 වලින් සැකසූ පරිගණක වැඩසටහන Object Oriented පහසුකම් ඇති Visual Basic.Net වැඩසටහනක් වී අවසන්ය.

ඉහත පරිදි Visual Basic.Net වලට පරිවර්ථනය කරගත් වැඩසටහන තවදුරටත් වැඩිදියුනු කිරීම හෝ C# වැඩසටහනක් බවට පරිවර්ථනය කරගත හැකිය. මේ සඳහා Visual Studio සඳහා හදුන්වා දී ඇති Language Convert Extension එක ස්ථාපිත කරගත යුතුය. මෙම දිගුව ඔස්සේ ගොස් එය භාගත කරගත හැකිය. 
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/cc8da841-f978-4c3e-8397-c820bd57298cමෙය ස්ථාපිත කරගැනීමෙන් අනතුරුව Visual Studio හී View මෙනුව තෝරා ඉන් Other Windows යන්න තේරීමෙන් පසුව ඉන් LanguageConvertor යන්න තේරීය හැකිය. මින් පසුව අලුතින් කවුළුවක් ඔබට දැකගත හැකිවන අතර මෙය භාවිත කොට VisualBasic C# ලෙසටද C# වැඩසටහන් VisualBasic ලෙසටත් පරිවර්තනය කරගත හැකිය. 
ඔබ VisaulBasic.Net භාවිත කරනවාද C# වලින් ඉදිරියේදී පරිගණක වැඩසටහන් සකසන්නේද යන්න ඔබ විසින් තීරණය කරන්න.

Microsoft Office මෘදුකාංග එකතුවට සමාන කළ හැකි වෙනත් මෘදුකාංග එකතුවක් කිසිම ආකාරයකින් සොයාගත නොහැකිය. මෙහි ඇති පහසුකම් අනන්තය දක්වා විහිදී යන අතරම අපට කිසිදින අවශ්‍ය නොවන තරම් පහසුකම් වලින් මෙය පරිපූර්ණය. Word මෘදුකාංගය ගතහොත් එහි ඇති එක් පහසුකමක් තුළ වෙනත් මෘදුකාංග රාශියක පහසුකම් එක් තැන් වී ඇත. 


වර්ඩ් හි සකසනු ලබන ලිපියක් තුළට පින්තූරයක් ඇතුළත් කළ පසුව එම පින්තූරය වෙනස් කම් කිරීමට අදාල පහසුකම් රාශියක් දැකගත හැකිය. පින්තූරයක වෙනස් කම් කිරීමට අප විසින් පොටෝෂොප් මෘදුකාංගය භාවිත කරන අතරම පොටෝෂොප් මෘදුකාංගයේ ඇති පහසුකම් වලින් බොහෝමයක් පහසුකම් වර්ඩි හී ද දැකගත හැකිය. පහත වීඩියෝව බලන්න. 


වර්ඩ් යනු තවත් පද සකසනයක් සඳහා භාවිත කරනු ලබන මෘදුකාංගයක් නොව ඊට ඔබ්බෙහි ඇති පහසුකම් වලින් පරිපූර්ණ මෘදුකාංගයක් බව ඔබ වටහා ගනු ඇත.
 


ඔබ සමඟ එකට එකතුව වැඩකරන මිතුරාගේ පරිගණකයේ ඇති ගොනුවක් ඉල්ලා ගන්නේ කෙසේද?. ඔහුට පෙන්ඩ්‍රයිව් එක ලබාදී එම ගොනුව එහි ගබඩා කරවා ගැනීමෙන් එසේත් නැතිනම් ඔහු ලවා නෙට් වර්ක් එකෙහි තෝරාගත් ෆෝල්ඩරයක ගොනුව ගබඩා කොටගෙන ඔබ විසින් එය ලබාගන්නට ඇත. නමුත් ඔහු වැඩ කරමින් සිටින ගොනුවක කොටසක් copy කොට ඔබ සකසන ගොනුවකට Paste කරගත හැකිද? එම හැකියාව ඔබට නැත. නමුත් ඔබ විසින් Mouse without borders මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කරගත් පසුව ඔබ ලඟ තිබෙන පරිගණක හතරක් ඔබට රිසි පරිදි පාළනය කිරීමේ හැකියාව ඔබට ලැබේ. ‍ මෙහිදී වෙනත් පරිගණක තුනක ගොනු Drag & Drop කිරීමේ හැකියාවද ඔබට හිමිවේ. ඔබ බොහෝවිට එක සමාන වෘත්තීයක නියැලී සිටින පුද්ගලයන් කිහිපදෙනෙකු හා එක ලඟ වැඩක නියැලී සිටී නම් මෙම පහසුකම වඩා හොඳ අත්දැකීමක් ලබාදෙනු ඇත.


බොහෝවිට Graphic Designing වැනි වෘත්තීයක නියැලී සිටින අවස්ථාවකදී මෙය වඩා හොඳ පහසුකමක් වනු ඇත. මෙය කිසිදු ගෙවීමකින් තොරව වින්ඩෝස් සමඟ භාවිත කළ හැකි මයික්‍රෝසොෆ්ට් මෘදුකාංගයක් වේ. 

ඔබ අසල තවත් පරිගණක කිහිපයක් තිබේ නම් මෙම අත්දැකීම විඳගන්න. 
එම මෘදුකාංගය මෙම සබැදියෙන් ලබාගන්න. 


මෙය පහත දැක්වෙන ඕනෑම  මෙහෙයුම් පද්ධති වෙළුමක ස්ථාපිත කළ හැකිය.
Windows 10 , Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3


අප විසින් සකසනු ලබන පරිගණක වැඩසටහන් වලට බොහෝ විට විවිධ වර්ගයෙන් යුතු තීරු කේතයන් (Barcode) හෝ QR කේතයන් ඇතුළත් කරගැනීමට සිදුවේ. මෙහිදී ඉතා පහසුවෙන් තීරු කේත හෝ QR කේතයක් ඇතුළත් කරගැනීමට Visual Studio මගින් පහසුකම් ලබාදෙනු ලැබේ. Barcode එකක් හෝ QR කේතයන් Visual Studio Project එකකට ඇතුළත් කරගන්නා අකාරය විමසා බලමු.

 • ඔබ විසින් New Project යන්න තෝරා Windows Form Application යන්න තෝරාගෙන සටහනු ලබන වැඩසටහනට සුදුසු නමක් සටහන් කරගන්න.  • Solution Explorer එක Right Click කිරීමෙන් පසුව Manage NuGet Packages... යන්න තෝරා ගන්න. පසුව ඔබට ලැබෙන කවුළුවෙයි Browse යන්න තෝරාගැනිමෙන් පසුව Zen Barcode යන්න සටහන් කරන්න.

 • මින්  Zen.Barcode.Rendering.Framework යන්න තෝරාගැනීමෙන් අනතුරුව Install යන්න Click කරන්න. 
පසුව පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ඔබගේ  Form එකට PictureBox එකක් Button එකක් හා TextBox එකක් ඇතුළත් කරගන්න.


තීරු කේත වර්ග කිහිපයක් හා QR කේත ඉතා පහසුවෙන් ඇතුළත් කරගත හැකි අතර ඇතුළත් කරගත හැකි වර්ග පහත දක්වා ඇත.

 • Code 11 with or without checksum
 • Code 25 standard/interleaved with or without checksum
 • Code 39 with or without checksum
 • Code 93 with checksum only
 • Code 128 with checksum only
 • Code EAN 13 with checksum only
 • Code EAN 8 with checksum only
 • Code PDF417 2D (still alpha – still broken)
 • Code QR 2D (new)

අපට 128 කේතයක් ඇතුළත් කරගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත කේතයන් button1_Click යන Event එක තුළ පහත දක්වා ඇති C# කේත සටහන් කරන්න.


Zen.Barcode.Code128BarcodeDraw barcode = Zen.Barcode.BarcodeDrawFactory.Code128WithChecksum; pictureBox1.Image = barcode.Draw(textBox1.Text, 50);
එසේම QR කේතයක් ඇතුළත් කරගැනීමට අවශ්‍යනම් පහත පරිදි C# කේතයන් ඇතුළත් කළ හැකිය.
Zen.Barcode.CodeQrBarcodeDraw qrcode = Zen.Barcode.BarcodeDrawFactory.CodeQr;pictureBox1.Image = qrcode.Draw(textBox1.Text,50, 3);
මෙලෙසින් ඉතා පහසුවෙන් Qr කේතයක් හෝ තීරු කේතයක්  අප විසින් සකසනු ලබන පරිගණක වැඩසටහනකට ඇතුළත් කරගත හැකිය. 


අපි බොහෝ වේලාවට කිහිපදෙනෙකුගෙන් අදහසක් විමසා ඒ අනුව යමක් සංවිධානය කිරීමට අදහස් කොටගෙන තිබේ නම් ඒ පිළිබඳව විමසා බැලීම සඳහා ඊ මේල් එකක් භාවිත කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ඔබ විසින් සියදෙනෙකුගෙන් පමණ යුත් කන්ඩායමක් වෙත ඊ මේල් එකක් යොමුකළ හොත් නැවත පිළිතුර ‍ලෙස මේල් 100  ක් ඔබට ලැබෙනු ඇත. මෙහිදී ඔවුන්ගේ අදහස් වෙන වෙනම හදුනාගැනීමට නම් එකින් එක මේල් කියවීමටත් වෙනමම වෙන වෙනම අදහස් වෙන්කර සටහන් කරගැනීමටත් සිදුවනු ඇත.

නමුත් අපි සියදෙනෙකුගෙන් පමණ යුත් පිරිසකගේ අදහස විමසා බලා තීරණයක් ගැනීමට හා ඔවුනොවුන්ගේ වෙනස් අදහස් ලැයිස්තුවක් ලෙස ලබාගැනීමට  හැකියාවක් ඇත.  එම පහසුකම භාවිත කරනු ලබන ආකාරය විමසා බලමු. 

උදාහරණයක් ලෙස වාර්ෂිවක සංවිධානය කරනු ලබන සුහද හමුවකට පැමිණෙන හා නොපැමිනෙන අප පිළිබඳව ලැයිස්තුවක් සකසා ගැනීමට අවශ්‍යයැයි සිතමු. මෙහිදී ඔබගේ ඊ මේල් එක සටහන් කිරීමෙන් අනතුරුව Outlook හී Options යන්නට ගොස් Use Voting Button යන්න තේරිය හැකිය. 

Use Voting Button යන්න තෝරාගත් පසුව Approve; Reject හා Yes ; No ලෙස විමසුමට ඇතුළත් කළ හැකි කොටස් කිහිපයක් දැක්වෙනු ඇත. මෙහිදී ඔබ විසින් Yes ; No   වැනි තේරීමක් හෝ ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව අලුතින් තේරීමක් හෝ ඇතුළත් කළ හැකිවේ.
මෙම උදාහරණයේදී සහභාගී වෙමි ; සහභාගී නොවෙමි ලෙස අලුතින් විමසුමක් ඇතුළත් කොට ඇත. මෙලෙසින් Use Voting Button යටතේ දැක්මෙවෙන විමසුමක් හෝ අලුතින් විමසුමක් ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව අදාල ඊ මේල් පනිවිඩය අදාල පුද්ගයන් වෙත යොමුකළ හැකිය.

ඔබට අවශ්‍ය වෙනත් විමසුමක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා Use Voting Button යටතේ අවසානයට දැක්වෙන Custom... යන්න තේරිය හැකිය එවිට පහත දැක්වෙන පරිදි අලුතින් විමසුම් ඇතුළත් කිරීමට ඔබට හැකිවනු ඇත.


අදාල  ඊ මේල් පණිවිඩය ලැබෙන පුද්ගලයන්ට ඊ මේල් එකෙහි ඉහළ අදාල විමසුම ප්‍රකාශ කළ හැකිවේ. පහත රූපයේ පරිදි අප විසින් ඇතුළත් කළ සහභාගී වෙමි ; සහභාගී නොවෙමි යන්නෙන් එක් තීරණයක් තේරිය හැකිවේ. ඔබ  විසින් Sent Items ෆෝල්ඩරයේ ඔබ විසින් අදාල කන්ඩායම වෙත යොමු කල ඊ  මේල් පණිවිඩය විවෘත කරගත් පසුව Message නමින් යුත් ටැබයෙහි Tracking යන්න තෝරාගත් පසුව ඔබ විසින් යැවූ මේල් එකට එක් එක් පුද්ගලයන් දක්වා ඇති ප්‍රතිචාරය පහත රූපයේ ලෙස දැකගත හැකිවේ.
අපි හරි ආසයි ලොක්කාට එක දාගන්න රෑත් වැඩ, උදේ එකට දෙකටත් වැඩ කියලා පෙන්නන්න. ලොක්කොත් හරි කැමතියි මිනිහා යටතේ ඉන්න උන්ට පවුල් ජීවිතයක් නැතුව හරි කමක් නෑ 24 පැයේම ලොක්කා වෙනුවෙන් සැදී පැහැදී ඉන්නවාද කියලා දැනගන්න. මේ මන්ද මානසික අපද, බොසා වෙනුවෙන්ද Outlook භාවිත කළ හැක්කේ කෙසේදැයි සලකා බලමු.අපි Outlook භාවිත කර ඊ මේල් එකක් සටහන් කොට Send බොත්තම තේරූ පසුව අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධව සිටීනම් එසැනින් අදාල ඊමේල් පනිවිඩය ලැබෙනු ඇත. නමුත් ඇතැම් විට එය අදාල වේලාවේම ලැබෙන්නට සැලසුවහොත් ඔබගේ මහන්සියට ඇගයීම නොලැබෙනු ඇත. මෙනිසාම ඔබ කළ යුතු වන්නේ ඊ මේල් පනිවිඩය සටහන් කිරීමෙන් පසුව Option යන ටැබයේ ඇති Delay Delivery යන්න තේරීමයි.


මෙහිදී පහත දැන්වෙන කවුළුව ඔබ වෙතට ලැබෙනු ඇත.


මෙහි Do not deliver before යන්න තෝරා ඊ මේල් එක ලැබිය යුත්තේ කුමන වෙලාවට පසුවද යන්න නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න. පසුව Send බොත්තම තේරිය හැකිය. (උදාහරණයක් ලෙස රාත්‍රී 12.13 වැනි වෙලාවක් සටහන් කළ හැකිය) 

මෙම ක්‍රියාවලින්යෙන් පසුව ඔබගේ Outbox ෆෝල්ඩරයෙහි අදාල ඊ මේල් පනිවිඩය දැකගත හැකිවනු අැත. ඔබ සටහන් කළ වේලාවෙන් පසුව අදාල ඊ මේල් පනිවිඩය ඔහුට ලැබෙන අතරම Sent Items යන්නට එය ඇතුළත් වනු ඇත. ඔබ රැය නොනිදා වැඩකරන අවංක සේවකයෙකු බව ඔබට මින් ඔප්පුකළ හැකිවනු ඇත.

වැඩේ සීරියස් නම්...

යම් ලෙසකින් අදාල මෙහොතට පෙර ඊ මේල් එක යැවීමට අපසුව  අවශ්‍ය වුවහොත්  Outbox ෆෝල්ඩරය වෙත ගොස් අදාල ඊ මේල් එක විවෘත කරගැනීමෙන් පසුව Option ටැබයෙන් Delay Delivery යන්න තෝරාගැනීමෙන් පසුව Do not deliver before  යන්න ඉවත් කොට Send බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් අදාල ඊ මේල් එක එම මොහොතේම යැවිය හැකිය.

ලාංකීය අපි එක්සෙල් මෘදුකාංගය දෙස බලනුයේ කෙටුරූල් පොතක් නැත්නම් Calculator එකක්  දෙස බලන හැගීමෙන් මිස ඊට වඩා වැඩි හැකියාවක් ඇති මෘදුකාංගයක් යන හැගීමෙන් නොවේ. ඕක මොකක්ද ඕපන් ඔපිස් කැල් එකෙනුත් ඔය ගනන් එකතු කරන්න පුලුවන්නේ යැයි ඇතැමුන් තර්ක කරති. මිනිසුන් තර්ක කරනුයේ තම තමන් නැන පමණින්ය. නමුත් එක්සෙල් 2010 නිකුත්වත් සමඟ එස්සෙල් යනු සරල විසුරුම් පත්‍රිකා මෘදුකාංගයක් අභිබවා යන දත්ත ගොනුවක් හැසිරවීමට වුවද පහසුකම් ලබාදෙනු ලබන මෘදුකාංගයක් බවට පත්විය.


එක්සෙල් 2013 වෙලුම සමඟ Relational Database හැසිරවීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කර අපවෙත අලුතින් Power Query යන පහසුකම වෙනමම පහසුකමක් කර ඉදිරිපත් කර ඇත. දැන් ලෝකයේ වඩා ජනප්‍රය SQL Server, MySQL, ORACLE, MS -Access වැනි දත්ත ගොනු හැසිරවීමේ පහසුකම අප වෙත ලබාදී ඇත. ඔබ SQL විධාන පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇත්නම් මෙම පහසුකම මගින් දත්ත ගොනුවතක ඇති දත්ත විවිධ ආකාරයෙන් වෙනස් අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් ලබාගත හැකිය. මෙමගින් ලබාගන්නා දත්තයන් මගින් Pivot Table සැකසීම ප්‍රස්තාර සැකසීම හා වෙනත් වෙනත් කාර්යන් වෙනුවෙන් භාවිත කළ හැකිය. අපගේ දත්තයන්  SQL Server, MySQL, ORACLE, MS -Access  වැනි කුමනම දත්ත ගොනුවක ගබඩා කොට තිබුනද දත්ත ගොනු දෙකක Table දෙකක් අතරවුව සම්භන්ධතාවයන් සකහා ඒ අනුව දත්ත හැසිරවිය හැකිය. මෙම පහසුකම පිළිබඳ ඔබ දැනුම වැඩිදියුනු කරගැනීම මගින් ආයතනයක දත්ත හැසිරවීම මගින් නිවැරදි තීරණ ගැනීමට ඔබට උදවුවිය හැකිය.


ඔබ ටයිප් කරන යමක් ශබ්ධ නගා කියවන වැඩසටහක් ලියන්න  ආස ඇති. නමුත් අකුරින් අකුර ශබ්ධ ගබඩා කරලා ඒක ශබ්ධ වෙන්න ඒ ආකාරයේ වැඩසටහනක් ලියන්න ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ කියලා ඔබට හිතන්න ඇති. ඒ නිසාම ඔබ එහෙම වැඩසටහනක් ලියන්න උත්සාහ නොකරන්න ඇති. නමුත් අපි පේළි තුනකින් ඔබ සිතූ පරිගණක වැඩසටහන ලියමු. 

පළමුව Visual Studio වලට ගොස් New Project යන්න තෝරා Windows Forms Application යන්න තෝරාගන්න. පසුව ඔබගේ වැඩසටහන සඳහා සුදුසු නමක් සටහන් කොට OK යන්න තෝරාගන්න.පසුව ඔබ වෙත ලැබී ඇති Form එකෙහි TextBox එකක් හා Button එකක් ඇතුළත් කරගන්න.පසුව Solution Explorer හී දැක්වෙන Reference යන්න right click කිරීමෙන් පසුව Add Reference... යන්න තොරා ගන්න පසුව ලැබෙන කවුළුවෙන් System.Speech යන්න  හඳුන්වා දෙන්න


පසුව ඇතුළත් කොට ඇති Button එක ද්වික්ලික් කිරීමෙන් අනතුරුව පහත විධාන කිහිපය සටහන් කරන්න

var myVoice = new System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer(); 
myVoice.SetOutputToDefaultAudioDevice();
myVoice.Speak(textBox1.Text);

දැන් සැකසූ වැඩසටහන Run කරන්න මොකද ඔබ TextBox හි ඇතුළත් කරනු ලබන සටහන Button එක ක්ලික් කර පසුව හඩ බවට පරිවර්තනය වනු ඇත. මොකද හිතෙන්නේ අපි සමහර විට අමාරුයි කියලා හිතන දේවල් කරන එක කොච්චර ලේසි දෙයක්ද? Visual Studio හා C# ඔබ ඉක්මනින්ම පරිගණක වැඩසටහන් කරුවෙකු කරනු ඇත. 

ඔබගේ අදහස සටහන් කරන්න. අපි තව පරිගණක වැඩසටහකින් හමුවෙමු.


Copyright © 2013 kotuwegedara.com