වෙබ් අඩවියක ලැයිස්තුවක් ආකාරයට දැක්වෙන තොරතුරු එක්සෙල් වෙත ක්ෂණිකව ගෙන එන්නේ කෙසේද

අප බොහෝවිට එක්සෙල් වෙත වෙබ් අඩවියකින් තොරතුරු ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරනු ලබයි නම් අප විසින් කරනුයේ එම වෙබ් අඩවියට ගොස් Table එකෙහි තොරතුරු Copy කොට එක්සෙල් වෙත ගොස්  Paste කිරීමය. මෙය සරළ දෙයක් ලෙස පෙනුනද එසේ පිටපත් කරගත් තොරතුරු එස්සෙල් හී ඇති නොයෙකුත් පහසුකම් භාවිතයෙන් නැවත වතාවක් අපට අවශ්‍ය පරිදි සකසා ගැනීමට සිදුවේ. එහිදී ඒ සඳහා අපට මහත් ආයාසයක් දැරිය යුතු වන අවස්තා දැකගත හැකිය. පහත දැක්වෙන පරිදි තැපැල් සංකේත අංකය ඇතුළත් කොට ඇති වෙබ් අඩවියකින් එම තොරතුරු එක්සෙල් වෙත පිටපත් කරගත යුතුයැයි සිතමු.

ඉහත වෙබ් පිටුවෙහි ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල්  සංකේත අංකය දැක්වෙන අතර මෙම තොරුතුරු එස්සෙල් වෙත ලබාගැනීමට අවශ්‍ය වේ නම් ඔබ විසින් කළ යුත්තේ එස්සෙල් Power Query ටැබයේ ඇති From Web යන පහසුකම මගින් පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි වෙබ් පිටුවේ නාමය සටහන් කිරීම පමණි. මෙහිදී අප ලබාදුන් වෙබ් පිටුවෙහි එක් Table එකක් හෝ ඊට වැඩි ගනනක් ඇත්නම් එම සියල්ල වෙන්වෙන්ව  එක්සෙල් වෙත ලබාගත හැකිය.මේ අපූරු පහසුකම ඔබගේ දෛනික කාර්යන් වෙනුවෙන් භාවිත කරන්න. අයේ කොපි කරලා පේස්ට් කරලා අයේ එකේක මෙවලම් භාවිතයෙන් ලැයිස්තු හදන්න ඕනේ නෑ.

1 අදහස් හා මතවාද:

Copyright © 2013 kotuwegedara.com